top of page

כתבות וסרטונים

חדלות פירעון? יש דרך נוספת לצאת מהחובות

תיקון שהוכנס לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לחייבים 4 חודשים שבמהלכם לא יינקטו נגדם הליכי גבייה וכל ההגבלות והעיקולים יבוטלו, בזמן שהם מנסים להגיע להסדר עם הנושים. אלה שמצליחים מונעים הפסדים כלכליים גדולים, הגבלות, ביורוקרטיה מתישה ופגיעה במוניטין

חתמתם על ערבות? חשוב להיות מודעים להשלכות

כשאתם באים לחתום על כתב ערבות, חשוב להבין שלא מדובר בחתימה ריקה מתוכן ושיש משמעות כלכלית ומשפטית מאחורי החתימה. על המנגנונים שיכולים לצמצם את הפגיעה בערבים כאשר החייב לא עומד בפירעון החוב, בכתבה הבאה

bottom of page